Situation Sthlm

Besöksadress: Timmermansgatan 38
Postadress: Timmermansgatan 38, 118 55  Stockholm
Telefon: 08-545 953 81
E-mail: red@situationsthlm.se
Fax: 08-668 79 09

Pia Stolt, VD
förnamn@situationsthlm.se
08-545 953 87

Scanena International AB, ekonomi
ekonomi@scanena.se
Anna Berkius Kolte
0733-16 21 55
Magdalena Lilja
070-224 00 42

Redaktion

Ulf Stolt, chefredaktör och ansvarig utgivare
förnamn@situationsthlm.se
08-545 953 90

Johan Olsson, art director
förnamn@situationsthlm.se
070-408 48 58

Maria Hagström, reporter
förnamn@situationsthlm.se

Jenny Lindroth, webbredaktör
förnamn@situationsthlm.se

Annonsering & Prenumeration

Herman Sundgren
förnamn@situationsthlm.se
08-545 953 94

Catharina Persson
catharina.persson@mediakraft.se
070-421 02 80

Robert Wallner
robert.wallner@mediakraft.se
070-992 53 43

Distribution & Social verksamhet

Telefon: 08-545 95 381

Jenny Lindroth, verksamhetschef
förnamn@situationsthlm.se
08-545 953 88

Ingmari Olofsson, samordnare
förnamn@situationsthlm.se
08-545 953 81

Jonas Svensson, samordnare
förnamn@situationsthlm.se
08-545 953 81

Hur kan jag/mitt företag hjälpa till?

Förutom att köpa tidningen kan man som företag annonsera i Situation Sthlm, bli företagsprenumerant,
anlita oss som föreläsare, sponsra verksamheten eller  sätta in pengar på vårt pg. konto: 28 19 18 – 3